• ikon
  Simon Peter Vraa Nielsen den 20-10-2014

  Straksadvisering om beskeder og kontaktbogsnoter

  Normalt udsendes en samlet advisering om nyt i ForældreIntra én gang i døgnet til forældre, som er tilmeldt adviseringstjenesten.

  Som supplement til den daglige advisering kan forældre nu vælge at få tilsendt en e-mail, så snart de får en ny besked og/eller en ny kontaktbogsnote i ForældreIntra.

  E-mailen indeholder en kort beskrivelse af det nye i ForældreIntra og et direkte link. Forældre kan tilvælge straksadvisering under menupunktet Indstillinger > Advisering

  Flere besvarelser pr. barn ved tilmelding til arrangementer

  Forældre har nu mulighed for at tilmelde sig hver for sig til klassearrangementer. Hvis den ene forælder allerede har tilmeldt sig, vil den anden kunne se svarene og evt. lave en supplerende tilmelding.

  Ændringen er indført af hensyn til forældre, som ikke kan enes om at lave en samlet tilmelding. Skolens medarbejdere vil kunne se begge tilmeldinger i PersonaleIntra.

 • Christina Bisgaard Callesen den 10-10-2014
  Informationsmøde for forældre til skolestartere

  Rosenvangskolen holder informationsmøde for forældre til børn, der skal starte i 0. klasse til august 2015.

  Mødet holdes i skolens aula tirsdag d. 18. november 2014 kl. 17-18.

  På mødet vil viceskoleleder Lars Lykkegaard og SFO-leder Joan Frausing orientere om overgangen fra dagtilbud til skole.

  Forældre til børn i skolens distrikt vil modtage en invitation til mødet, men forældre fra andre distrikter, der overvejer at søge Rosenvangskolen, er også meget velkomne til at møde op.

   

  Indskrivning til skoleåret 2015/16

  Skoleindskrivning for børn født 2009 og skolegangsudsatte børn født 2008 foregår digitalt fra 14. november 2014 til 11. januar 2015.

  Webindskrivning foregår med NEMid via dette link Linket er aktivt i indskrivningsperioden. Yderligere oplysninger fremgår af informationsbrev vedr. skoleindskrivning sendt til skolestarternes forældre via digital post. Spørgsmål i forbindelse med indskrivningen kan rettes til skolens kontor.

 • 22-10-2014
  14:30-18:50
  forældresamtaler 0.a · 0A
  1
 • 24-10-2014
  10:30-12:00
  9A : Udd. system, indhold, optagelseskrav v/UU-Hanne · 9A
  1
 • 27-10-2014
  13:00-15:00
  Koordinatornetværksmøde DSA Skanderborgvej ·
  1
 • 27-10-2014
  15:30-18:50
  Skole/ hjem samtaler · 0B
  1
 • 27-10-2014
  15:30-19:10
  Skole/ hjem samtaler · 0B
  1